Nhập từ khóa tìm kiếm

Insulatard Penfill 100IU/ml 3ml